Nyheder

Republikken Benins nationaldag

FullSizeRender-1
For at styrke vores profil og ”full service” koncept over for vores klienter har JJM Advokatfirma etableret samarbejde med Republikken Benins ambassade. Den 1. august 2017 deltog JJM Advokatfirma i at fejre Republikken Benins nationaldag. Begivenhed blev afholdt sammen med den schweiziske ambassade, som også har nationaldag den 1. august. De to ambassadører fortalte om de mange bilaterale handelsaftaler mellem Republikken Benin og Schweiz. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med Republikken Benins ambassade.

Overvejer I forældrekøb? Husk nye ejendomsvurderinger i 2019

foraeldre_kob
Håbefulde studerende får i dag svar på, om de er kommet ind på deres drømmeuddannelse, og i den forbindelse går nogle forældre med tankerne om forældrekøb til deres børn. Ved forældrekøb har forældrene mulighed for at købe en lejlighed og efterfølgende leje den ud til børnene.
Et forældrekøb kan være en attraktiv investering på lang sigt. Forældrene har typisk en interesse i, at deres børn betaler den lavest mulige leje. Man skal dog være opmærksom på, at SKAT kræver, at der fastsættes en markedsbestemt leje. Dette medfører, at man skal indtægtsføre den leje, som ville kunne opnås på det almindelige marked, uanset om børnene betaler en lavere leje. Dette gælder ved både andels- og ejerlejlighed. Overskuddet af udlejning er skattepligtigt for forældrene.

Medhold i mangelsag: Sælgers sælger hæftede for mangler

Nyt billede
Advokat Jacqueline Mwenesanis klient har fået medhold i en mangelsag. Klienten (køber af en andelslejlighed) opdagede efter nøgleoverdragelsen fugtskader og skimmelsvamp. I forbindelse med en retssag, rapporterede skønsmanden, at badeværelset ikke var i forskriftsmæssig stand, da badeværelset ikke var vådrumssikret. Badeværelset var heller ikke lovligt opført eller anmeldt. Hertil kom, at der var, bl.a. som følge af den manglende vådrumssikring, spredt skimmelsvamp til det tilstødende værelse.
Køber fremsatte herefter et krav mod sælgeren for udbedringsomkostningerne. Sælger (S1) adciterede herefter sin sælger (S2), der havde solgt boligen til hende for ca. 9 år siden, således at S2 skulle friholde S1 for vores klients krav.

Testamentér til en velgørende organisation og få en større nettoarv udbetalt

Røde kørs
Efter de almindelige arveretlige regler skal ægtefæller, forældre og børn betale en boafgift på 15%, når de arver. Øvrige slægtninge, venner og ugifte samlevende skal betale 15% i boafgift og derefter er der en tillægsboafgift på 25%. Den samlede boafgift bliver på derfor 36,25%, idet tillægsboafgiften beregnes af restbeløbet efter, at der er betalt boafgift.
Hvis man har en søster, som man gerne vil testere kr. 1.000.000,00 til, skal hun betale kr. 331.382,50 i boafgift, hvormed søsteren vil arve kr. 668.617,50.
Hvis man derimod testerer 30 % af den samlede arvesum til en velgørende organisation, eksempelvis Røde Kors, kan organisationen afholde alle afgifter, hvis det fremgår af testamentet.

Sejr i sag om økonomisk kriminalitet

Nyt billede
Vores klient er blevet meddelt en tiltalefrafald i en sag vedrørende økonomisk kriminalitet.
Sagen omhandlede udbetaling af efterløn fra en a-kasse. Vores klient udfyldte ved en fejl den forkerte blanket til udbetaling af efterløn og fik udbetalt efterløn til en værdi af ca. 100.000,00. A-kassen krævede efterfølgende pengene tilbagebetalt under henvisning til, at vores klient bevidst havde fået udbetalt efterløn på forkerte vilkår.

Ændring af færdselslovens regler om hashkørsel

Færdselspolitiet har stikprøvekontrol i Gentofte. Bilisten her kørte uden sikkerhedssele og med mobiltelefonen ved øret.
Folketinget har den 30. marts 2017 vedtaget lovforslag 142, der ændrer straffen for hashkørsel fremadrettet.
Efter de nye regler nedsættes straffen for de mindre alvorlige tilfælde for hashkørsel. Der har været meget diskussion om de strenge regler i hashkørselssager særligt i tilfælde, bilisten havde været udsat for hashkørsel. Hertil kommer, at hash kan spores i blodet i ca. 1-3 uger. En del personer blev således ramt af de meget strenge regler på området.