Nyheder

Sejr i sagen vedrørende værtshusslagsmål

_37Y7601
Vores klient er blevet meddelt tiltalefrafald i en sag vedrørende et værtshusslagsmål.
Klienten rettede henvendelse til advokat Jacqueline Mwenesani umiddelbart i forbindelse med sin anholdelse.

Sejr mod udlejer i sag om ophævelse af lejemål

Om os
En lejer misligholdte i december 2016 betalingen af husleje. Den 9. december 2016 blev der fremsendt en rykkerskrivelse med varsel om ophævelse af lejemålet, såfremt lejer ikke betalte huslejerestancen.
Den 29. december 2016 fremsendte udlejer en ophævelsesskrivelse med quickbrev, hvoraf det fremgik, at lejer som følge af manglende betaling skulle udsættes af lejemålet. Lejer betalte den manglende huslejerestance den 3. januar 2017.
JJM Advokatfirma gjorde gældende, at lejer ikke havde kendskab til ophævelsesskrivelsen da hun betalte den manglende lejerestance den 3. januar 2017. Det blev endvidere gjort gældende, at lejer først fik kendskab til udsættelsessagen da hun modtog en indkaldelse til udsættelsesforretningen i Fogedretten.

Forbrugeren står selv med regningen for kopivarer

kreditkort-1
Nordea har fået medhold i en sag, der handler om, hvem der skal dække en forbrugers tab, når forbrugeren har købt kopivarer i den tro, at det var ægte mærkevarer. 
Når en forbruger køber varer eller ydelser ved fjernsalg (f.eks. internettet) kan forbrugerens bank undlade at gennemføre betalingen eller tilbageføre pengene til forbrugerens konto, hvis varen eller ydelsen ikke bliver leveret, hvis den forkerte vare eller ydelse bliver leveret eller, hvis der bliver hævet flere penge end det aftalte. Det kaldes charge back reglen. Reglen finder dog ikke anvendelse, når varen/ydelsen er defekt eller mangelfuld.

Bolighandler – Faste priser (ingen handel – ingen betaling)

Ugifte

JJM Advokatfirma har betydelig erfaring inden for bolighandler. Vi kender faldgruberne og de problemstillinger, som du skal være særlig opmærksom på, når du køber en bolig. Vi bistår derfor med alt det juridiske, således at dit boligkøb forløber gnidningsfrit hele vejen. Kontakt os på 5354 3853 eller jjm@jjm-adv.dk.

Faste priser (ingen handel – ingen betaling)

Sejr mod erhvervsudlejer i sag om fraflytning og istandsættelse

leje
Advokat Jacqueline Mwenesani repræsenterede en erhvervslejer i en sag vedrørende fraflytning og istandsættelse.
Erhvervsudlejeren havde fremsat et krav om betaling af kr. 248.720,07 for istandsættelsesudgifter og forbrugsudgifter (el samt vand).
Advokat Jacqueline Mwenesani nedlagde påstand om betaling af et mindre beløb henset til, at istandsættelseskravet var blevet fremsat senere end den 4 ugers frist, som følger af erhvervslejeloven, og der manglende dokumentation for en del af forbrugsudgifterne.
Retten var overvejende enige med advokat Jacqueline Mwenesani, og nedsatte kravet med kr. 219.436,87, således at lejeren alene blev dømt til at betale kr. 29.283,20.

Lovforslag om ændring af erhvervslejeloven

erhvervslejemaal
Erhvervslejeområdet er præget af en del tvister vedrørende markedslejeniveauet, især i København. Der er også en manglende transparens i forbindelse med fastlæggelse af lejeniveauet. Dette har været nogle af årsagerne til, at Erhvervs- og vækstministeriet har fremsat lovforslag om ændring af erhvervslejeloven.
Der er tale om nogle ganske få ændringer af erhvervslejeloven, som dog har væsentlig betydning for både udlejer og lejer.