Nyheder

Sejr i sag om vold mod taxachauffør

Om os
Advokat Jacqueline Mwenesanis klient er blevet meddelt tiltalefrafald i en sag vedrørende vold mod en taxachauffør.
Klienten havde bestilt en taxa hjem fra en bytur. Parterne kom op og skændes over regningens størrelse. Klienten mente, at taxachaufføren havde taget en omvej, da klienten lå og sov under turen hjem. Taxachaufføren påstod, at klienten havde begået vold mod taxachaufføren.
Advokat Jacqueline Mwenesani rådgav klienten til at samarbejde med politiet. Hun deltog derfor sammen med klienten til en afhøring, hvor klienten fortalte, at han ikke havde begået vold mod taxachaufføren. Anklagemyndigheden besluttede efterfølgende ikke at fremme sagen, da beviserne ikke med overvejende sandsynlighed kunne føre til domsfældelse. Der blev derfor meddelt tiltalefrafald.
Det er vigtigt – særligt i straffesager – at kontakte en advokat, når politiet retter henvendelse til en. Det er også vigtigt at vente med at udtale sig, indtil man har talt med sin advokat.
Advokat Jacqueline Mwenesani har meget erfaring inden for straffesager og det er altid muligt at kontakte hende (24 timer i døgnet) på telefonnummer 5354 3853.

Pr. 1 september 2017 er lov om fremtidsfuldmagter trådt i kraft

cropped_deco_106011_1504701230
En fremtidsfuldmagt giver mulighed for at udpege en person til at varetage dine personlige og økonomiske forhold. Ved en fremtidsfuldmagt får du selv indflydelse på, hvem der skal være din fuldmægtig og fuldmagtens omfang, hvilket ikke er muligt, hvis man er under værgemål. En fremtidsfuldmagt træder først i kraft på et senere tidspunkt, når du ikke selv har evnen til at tage dig af dine personlige og økonomiske forhold. En fremtidsfuldmagt har betydning, hvis man bliver syg med f.eks. demens eller man er pårørende.

 Tillykke til Gadejuristen med de 18 år

52658234929__81C32E9A-A57E-4B19-9D3E-D21575ACBFF1
Fredag den 8. september 2017 deltog JJM Advokatfirma til en reception, hvor Gadejuristen fejrede sin 18 års fødselsdag.
Gadejuristen – The Street Lawyers – yder hjælp til udsatte borgere på gadeplan med fokus på skadesreduktion og udgående retshjælp. Tillykke til Gadejuristen, og vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med Gadejuristen.

 

 

 

Frifindelse i tyverisag

20770161_1972751786301085_3386997392497650417_n
Advokat Jacqueline Mwenesani har d.d. fået medhold i en sag vedrørende indbrud, hæleri mv. Advokat Jacqueline Mwenesani påpegede over for Retten, at der ikke var objektive beviser til støtte for tiltalen mod vores klient. Hertil kom, at masteoplysningerne ikke kunne placere klientens telefonen på gerningsstedet. Der var heller ikke ført bevis for et motiv. Sagen har kørt over 3 retsdage, og der var 3 andre advokater og tiltalte i sagen. Tillykke til vores klient.

Frifindelse i voldssag

20708458_1970331029876494_5269651674529039548_n
Vores klient blev den 10. august 2017 frikendt i en sag, hvor han var tiltalt for at tage kvælertag på en studiekammerat. Advokat Jacqueline Mwenesani gjorde gældende, at der ikke var ført bevis for, at forholdet var omfattet af straffeloven. Hertil kom, at 4 vidner – herunder 2 af anklagemyndighedens vidner – forklarede, at der ikke var tale om “kvælertag”. Tillykke til vores klient!

Republikken Elfenbenskystens nationaldag

IMG_4185
For at styrke vores profil og koncept over for vores klienter har JJM Advokatfirma etableret et venskab og samarbejdsforhold med Republikken Elfenbenskystens ambassade. Den 7. august 2017 deltog JJM Advokatfirma i en begivenhed, hvor Republikken Elfenbenskystens uafhængighedsdag fra Frankrig blev fejret. Ambassadør Ms. Mina Baldo-Laurent fortalte om ambassadens bilaterale mission i Danmark og promoverede Elfenbenskystens interesser i Danmark. Vi ser frem til et fortsat godt venskab samt samarbejde med Republikken Elfenbenskystens ambassade.