Familieret og arveret

JJM Advokatfirma yder rådgivning inden for:

  • Testamenter og arv
  • Ægtepagter og særeje
  • Skilsmisse og bodeling
  • Forældremyndighed og bopæl
  • Ugifte samlevende juridiske forhold
  • Dødsbobehandling

Idet privatretten vedrører nogle af livets mest følsomme samt private problemstillinger, har JJM Advokatfirma knyttet nogle få bemærkninger til nogle af de ovennævnte fagområder:

Testamenter og arv

Såfremt man gerne vil have indflydelse på, hvordan arven skal fordeles, når man afgår ved døden, er det vigtigt, at man opretter et testamente. Hvis man ikke opretter et testamente, bliver arven fordelt efter arveloven. Dette kan være uhensigtsmæssigt, såfremt man f.eks. ønsker at begunstige sin ægtefælle mest muligt. Man kan også have et ønske om at begrænse børnenes arv til tvangsarv. Hertil kommer, at man også kan have særlige ønsker vedrørende ens særbørn. Et testamente medfører endvidere en enklere behandling af dødsboet. Vi bistår også med udarbejdelse af børnetestamenter, som sikrer ens børns videre tryghed såfremt man afgår ved døden.

Skilsmisse og bodeling

I forbindelse med en skilsmisse er det vigtigt at blive klædt på til, hvordan man skal forholde sig til de juridiske problemstillinger, der kan opstå i forbindelse med en skilsmisse. Målet med vores rådgivning er at undgå konflikter og sikre en værdig juridisk afslutning af ægteskabet. Vi bistår derfor med forhandling og evt. udarbejdelse af bodelingsaftalen. I de tilfælde hvor der er børn i forholdet bistår vi med forhandling samt udarbejdelse af samværsaftalen og børnebidragsaftalen. Vi bistår også i sager vedrørende forældremyndighed og bopælsret.

Vi yder endvidere rådgivning ved opløsning af et samliv mellem ugifte samlevende par.

Ugifte samlevende par

En del par vælger at leve i et ægteskabslignende samlivsforhold. Hvis man, som ugifte samlevende, ikke opretter et samlevertestamente, arver man ikke hinanden efter arveloven. Man skal derfor overveje at sikre hinanden arveret ved at oprette et samlevertestamente. Derudover kan der være et behov for at udarbejde samejeoverenskomster samt gældsbreve, såfremt man ejer aktiver sammen.

Dødsbobehandling

Når man mister en af sine nærmeste, skal man som arving tage stilling til en række praktiske ting herunder, hvordan boet efter afdøde skal behandles. Der melder sig en del praktiske samt juridiske spørgsmål, som man midt i sorgen skal forholde sig til. Det er derfor vigtigt, at man retter henvendelse til en advokat, som har erfaring med dødsbobehandling, og som kan svare på, hvad der skal ske med afdødes virksomhed, indbo, regninger, bankkonti m.m.