Straffesager

Forsvarsadvokat

Advokat Jacqueline Mwenesani har betydelig erfaring med straffesager som forsvarsadvokat i København og i resten af Danmark inden for alle strafferetlige områder. Advokat Jacqueline Mwenesani kan kontaktes døgnet rundt på 5354 3853. Det er vigtigt, at sager ikke trækkes i langdrag, og hun fokuserer derfor på to ting:

 1. Der skal ske en hurtig afvisning af sagen allerede under efterforskningen.
 2. Der skal ske en frifindelse under en eventuel retssag, eller en så lav straf som mulig.

Der er en række grundrettigheder, som du er sikret i lovgivningen, og det er vigtigt for advokat Jacqueline Mwenesani, at du har en følelse af retssikkerhed. Hun bistår dig i forbindelse med:

 • Gennemgang af sagens akter
 • Afhøring hos politiet
 • Juridisk bistand i forbindelse med politiets ransagning af din bolig
 • Deltagelse i grundlovsforhør
 • Besøg under varetægtsfængsling
 • Klagesager under fængselsophold
 • Fristforlængelse i forbindelse med varetægtsfængsling
 • Deltagelse i videoafhøring
 • Deltagelse i fotokonfrontation eller videokonfrontation
 • Gennemgang af efterforskningsskridt og evt. anmodning om supplerende efterforskningsskridt
 • Udarbejdelse af skriftlige procesindlæg
 • Deltagelse i kæremål både skriftligt og muligt
 • Gennemførelsen af retsmødet

Forsvarsadvokatens salær

Når advokat Jacqueline Mwenesani er beskikket som forsvarer for dig i din sag, betaler Staten salæret i første omgang. Såfremt du bliver dømt skyldig, så skal du normalt erstatte statskassen udgifterne til salæret enten helt eller delvist. Såfremt du bliver frifundet, vil advokat Jacqueline Mwenesani hjælpe dig med at søge erstatning.

Bistandsadvokat

Advokat Jacqueline Mwenesani har også erfaring med at være bistandsadvokat i København og i resten af Danmark inden for alle strafferetlige områder. Som bistandsadvokat bistår hun dig, som er offer for en alvorlig forbrydelse (f.eks. voldtægt, incest eller vold), og som har ret til en advokat.

Advokat Jacqueline Mwenesani rådgiver og vejleder dig, mens politiet efterforsker sagen, og hun er til stede ved politiets afhøringer og under retssagen, når du skal afgive forklaring. Hun bistår endvidere med fremsættelse af anmodninger om at få ført tiltalte ud af retslokalet, mens der afgives forklaring. Derudover opgør hun dit erstatningskrav, og fremsætter det under en eventuel retssag og over for Erstatningsnævnet.

Advokat Jacqueline Mwenesanis opgave er at sikre, at du føler dig sikker, tryg og forstået gennem hele processen.

Bistandsadvokatens salær

Når advokat Jacqueline Mwenesani er beskikket som bistandsadvokat for dig i din sag, afholder Staten eller din retshjælpsforsikring bistandsadvokatens salær.