Testamentér til en velgørende organisation og få en større nettoarv udbetalt

Røde kørs
Efter de almindelige arveretlige regler skal ægtefæller, forældre og børn betale en boafgift på 15%, når de arver. Øvrige slægtninge, venner og ugifte samlevende skal betale 15% i boafgift og derefter er der en tillægsboafgift på 25%. Den samlede boafgift bliver på derfor 36,25%, idet tillægsboafgiften beregnes af restbeløbet efter, at der er betalt boafgift.
Hvis man har en søster, som man gerne vil testere kr. 1.000.000,00 til, skal hun betale kr. 331.382,50 i boafgift, hvormed søsteren vil arve kr. 668.617,50.
Hvis man derimod testerer 30 % af den samlede arvesum til en velgørende organisation, eksempelvis Røde Kors, kan organisationen afholde alle afgifter, hvis det fremgår af testamentet.
Således vil man kunne testere kr. 700.000,00 til sin søster, hvor
kr. 300.000,00 går til organisationen. Organisationen betaler afgifter for søsteren på kr. 222.635,50, hvormed søsteren ville arve kr. 700.000,00 og organisationen vil modtage kr. 77.367.50.
Man vil kunne opnå en besparelse på kr. 31.382,50 ved at lade 30 % af den samlede arvesum gå til en velgørende organisation, der betaler boafgiften. Hvis man benytter sig af muligheden for at testere 30 % af den samlede arvesum til en velgørende organisation, kan man få dækket advokatomkostninger ved oprettelse af testamente hos f.eks. Røde Kors.
Du kan således få en større nettoarv og betale 0 kr. i advokatomkostninger!
JJM Advokatfirma har mange års erfaring med familie- og arveret. Vi er vant til at finde juridiske samt praktiske løsninger, hvorpå vores klienter samt arvinger kan spare penge. Ring til os på 5354 3853 eller skriv til info@jjm-adv.dk såfremt du gerne vil høre mere om ovenstående.