Ændring af færdselslovens regler om hashkørsel

Færdselspolitiet har stikprøvekontrol i Gentofte. Bilisten her kørte uden sikkerhedssele og med mobiltelefonen ved øret.
Folketinget har den 30. marts 2017 vedtaget lovforslag 142, der ændrer straffen for hashkørsel fremadrettet.
Efter de nye regler nedsættes straffen for de mindre alvorlige tilfælde for hashkørsel. Der har været meget diskussion om de strenge regler i hashkørselssager særligt i tilfælde, bilisten havde været udsat for hashkørsel. Hertil kommer, at hash kan spores i blodet i ca. 1-3 uger. En del personer blev således ramt af de meget strenge regler på området.

I september 2016 blev sager om hashkørsel sat i bero indtil lovændringen.
I forbindelse med lovændring er der indført et sanktionssystem, som bygges op efter en trappestigemodel, som man også kender fra alkoholkørsel. Sanktionerne stiger i takt med det målte THC indhold i blodet. Der er ligeledes indført tre grænseværdier for niveauet af THC i blodet, således at straffen for hashkørsel i videst muligt omfang udmåles efter samme retningslinjer som spirituskørsel.
Hvis man har over ni mikrogram THC indhold i blodet pr. liter blod, hvilket svarer til en promille på over 1,20, så mister man kørekortet ubetinget i mindst 3 år.
Hvis man har mellem tre og ni mikrogram THC indholdet i blodet pr. liter blod, hvilket svarer til en promille på 0,5-1,2, så bliver sanktionen en betinget frakendelse af kørekortet.
Hvis man har under tre mikrogram, svarende til en promille under 0,5, så får man et klip i kørekortet.
Loven er endnu ikke trådt i kraft. Loven træder i kraft efter transportministerens nærmere bestemmelse. JJM Advokatfirma meddeler når loven træder i kraft.