Medhold i mangelsag: Sælgers sælger hæftede for mangler

Nyt billede
Advokat Jacqueline Mwenesanis klient har fået medhold i en mangelsag. Klienten (køber af en andelslejlighed) opdagede efter nøgleoverdragelsen fugtskader og skimmelsvamp. I forbindelse med en retssag, rapporterede skønsmanden, at badeværelset ikke var i forskriftsmæssig stand, da badeværelset ikke var vådrumssikret. Badeværelset var heller ikke lovligt opført eller anmeldt. Hertil kom, at der var, bl.a. som følge af den manglende vådrumssikring, spredt skimmelsvamp til det tilstødende værelse.
Køber fremsatte herefter et krav mod sælgeren for udbedringsomkostningerne. Sælger (S1) adciterede herefter sin sælger (S2), der havde solgt boligen til hende for ca. 9 år siden, således at S2 skulle friholde S1 for vores klients krav.

Det blev forklaret i Retten, at S2 overtog en andelsbolig med toiletrum, hvortil der var toilet, håndvask og bruser og der var tapet på væggen. S2 opsatte herefter fliser i toiletrummet, således at rummet fremstod som et badeværelse.
Retten fandt frem til, at S2s opsættelse af fliser på badeværelset medførte, at rummet fremstod som et badeværelse, uanset at badeværelset ikke var lovligt opført inden S1 erhvervede boligen. Ved S1s erhvervelse af andelsboligen havde S1 ikke nærmere grund til at undersøge, hvorvidt der var tale om et lovligt opført og anmeldt badeværelse. S2 skulle således friholde S1 for en del af vores klients krav på afslag i købesummen som følge af, at badeværelset var mangelfuldt.
Denne sag viser, at man skal anvende en advokat ved køb og salg af ens bolig. En del af sagens tvistepunkt ville en advokat have opdaget ved gennemgang af købesagens dokumenter. Sagen viser endvidere, at man sikre sig, at man overholder de gældende regler, når man vælger selv at lave arbejde i ens lejlighed. Man risikerer at høre fra en køber op til 10 år efter man har solgt sin bolig.
Advokat Jacqueline Mwenesani repræsenterede køber i sagen. Advokat Jacqueline Mwenesanis betydelige erfaring med mangelsager i andelsboliger medførte, at klienten fik medhold. Du er altid velkommen til at kontakte advokat Jacqueline Mwenesani med henblik på en gratis vurdering af din sag på 5354 3853 eller på info@jjm-adv.dk. Vi henviser i øvrigt til vores nyheder på www.jjm-adv.dk og vores Facebook gruppe ”JJM ADVOKATFIRMA”, hvor man løbende kan læse om vores mange sager.