Retssager og voldgiftssager

JJM Advokatfirma har med succes ført et betydeligt antal retssager, og har en del erfaring med konfliktløsning, herunder retssager, voldgiftssager og retsmægling. Behandling af retssager ved domstolene og voldgiftsretten er en af JJM Advokatfirmaets kernekompetencer. Vores retssagserfaring dækker alle juridiske områder, herunder erhvervs- og selskabsret, aftale- og kontraktret, ansættelsesret, fast ejendom og entrepriseret, familie- og arveret, erhvervslejeret og lejeret, strafferet mv.

Vores indledende rådgivning bistår i at afdække, hvorvidt det kan betale sig at føre retssagen. Vi vurderer derfor altid nøje de fordele og ulemper forbundet med at føre en retssag i det konkrete tilfælde. Sammen lægger vi en strategi for rets- eller voldgiftstvistens forløb, herunder i relation til evt. retsmægling, forligsforhandling m.v. Såfremt der findes billigere og bedre løsninger, bliver disse altid forsøgt afprøvet før en retssag påbegyndes.

Retshjælpsdækning eller fri proces

Vi afklarer endvidere om den økonomiske belastning kan formindskes ved at undersøge, om betingelserne for at opnå retshjælpsdækning eller fri proces er til stede. I det sager, hvor det er muligt at opnå retshjælpsdækning eller fri proces, vil omkostningerne ved sagens førelse helt eller delvist blive betalt af forsikringsselskabet eller statskassen.

JJM Advokatfirma bistår med:

  • Vurdering af fordele og ulemper forbundet med at føre en retssag
  • Forhandling og konfliktløsning gennem hele forløbet
  • Ansøgning om retshjælpsdækning eller fri proces
  • Anmodning og gennemførelse af isoleret bevisoptagelse
  • Udarbejdelse af processkrifter, herunder stævning, svarskrift, replik, duplik, påstandsdokument, skønstema, materialesamling mv.
  • Drøftelser med Voldgiftsnævnet samt udarbejdelse og anmodning om relevant skønsmand
  • Udarbejdelse af skønstema og gennemførelse af skønsforretning
  • Gennemførelse af hovedforhandlingen i Retten