Pr. 1 september 2017 er lov om fremtidsfuldmagter trådt i kraft

cropped_deco_106011_1504701230
En fremtidsfuldmagt giver mulighed for at udpege en person til at varetage dine personlige og økonomiske forhold. Ved en fremtidsfuldmagt får du selv indflydelse på, hvem der skal være din fuldmægtig og fuldmagtens omfang, hvilket ikke er muligt, hvis man er under værgemål. En fremtidsfuldmagt træder først i kraft på et senere tidspunkt, når du ikke selv har evnen til at tage dig af dine personlige og økonomiske forhold. En fremtidsfuldmagt har betydning, hvis man bliver syg med f.eks. demens eller man er pårørende.

En eller flere fremtidsfuldmagt(er) oprettes og underskrives digitalt gennem Tinglysningsretten, hvorefter den skal vedstås for en notar ved byretten. Fremtidsfuldmagten vil derefter være tilgængelig for Statsforvaltningen, fuldmagtsgiveren og domstolene. Når fremtidsfuldmagten skal sættes i kraft, indgives der en anmodning til Statsforvaltningen om at få fuldmagten sat i kraft. Der fremsendes også en lægeerklæring om fuldmagtsgiverens aktuelle helbredstilstand. Det er altid muligt at tilbagekalde en fuldmagt eller ændre fuldmagtens omfang indtil det tidspunkt, hvor fremtidsfuldmagten træder i kraft.
Da en fremtidsfuldmagt er et vigtigt juridisk dokument, som giver din fremtidsfuldmægtig stor handlefrihed, anbefaler JJM Advokatfirma, at du søger juridisk bistand. Når en fremtidsfuldmagt er trådt i kraft, vil du blive umiddelbart være bundet af de aftaler, som din fremtidsfuldmægtig indgår på dine vegne.
JJM Advokatfirma har meget erfaring inden for familie- og arveret, og vi kan bistå med kvalificeret rådgivning, således at du får et overblik over dine muligheder, konsekvenser og faldgruber. Ring til os på 5354 3853 eller skriv til os på jjm@jjm-adv.dk for at høre, hvordan vi kan hjælpe dig med din fremtidsfuldmagt.