Overvejer I forældrekøb? Husk nye ejendomsvurderinger i 2019

foraeldre_kob
Håbefulde studerende får i dag svar på, om de er kommet ind på deres drømmeuddannelse, og i den forbindelse går nogle forældre med tankerne om forældrekøb til deres børn. Ved forældrekøb har forældrene mulighed for at købe en lejlighed og efterfølgende leje den ud til børnene.
Et forældrekøb kan være en attraktiv investering på lang sigt. Forældrene har typisk en interesse i, at deres børn betaler den lavest mulige leje. Man skal dog være opmærksom på, at SKAT kræver, at der fastsættes en markedsbestemt leje. Dette medfører, at man skal indtægtsføre den leje, som ville kunne opnås på det almindelige marked, uanset om børnene betaler en lavere leje. Dette gælder ved både andels- og ejerlejlighed. Overskuddet af udlejning er skattepligtigt for forældrene.

Det er derudover muligt at fradrage udgifter afholdt til vedligeholdelse af lejligheden. Her skal man dog være opmærksom på, at det ikke er alle udgifter, som er fradragsberettigede. Hvis man f.eks. får et nyt køkken, er en udgift hertil ikke vedligeholdelsesudgift men en forbedringsudgift, som ikke er fradragsberettiget. Der findes dog en undtagelse hertil, hvorefter man inden for de første tre år efter købet kan få fradrag af udgifter til istandsættelse. Dette fradrag kan dog ikke overstige et beløb svarende til 25% af den samlede betalte husleje på årsbasis.
Ved salg af lejligheden skal forældrene betale skat af gevinsten. Dette kan dog undgås ved at sælge lejligheden til børnene (familiesalg), hvor lejligheden kan sælges til 15 procent under den offentlige vurdering. Ved salg derefter skal børnene ikke betale skat, da de selv har boet i lejligheden. Siden 2011 har SKAT dog ikke lavet nye ejendomsvurderinger. Man skal huske at benytte sig af ovenstående reglerne, inden der kommer nye ejendomsvurderinger i 2019.
Der er andre overvejelser ved forældrekøb, som man skal have et overblik over, inden man køber en lejlighed. JJM Advokatfirma foretager mange ejendomshandler og bistår forældre med rådgivning ved køb af lejligheder og lejeret. Du kan tage kontakt til JJM Advokatfirma på 5354 3853 eller på info@jjm-adv.dk.