Sejr i sag om økonomisk kriminalitet

Nyt billede
Vores klient er blevet meddelt en tiltalefrafald i en sag vedrørende økonomisk kriminalitet.
Sagen omhandlede udbetaling af efterløn fra en a-kasse. Vores klient udfyldte ved en fejl den forkerte blanket til udbetaling af efterløn og fik udbetalt efterløn til en værdi af ca. 100.000,00. A-kassen krævede efterfølgende pengene tilbagebetalt under henvisning til, at vores klient bevidst havde fået udbetalt efterløn på forkerte vilkår.

I forbindelse med politiets og anklagemyndighedens efterforskning af sagen tog klienten kontakt til advokat Jacqueline Mwenesani. Advokaten fik sagsakterne og begyndte at korrespondere med politiet og anklagemyndigheden vedrørende sagens omstændigheder. Advokat Jacqueline Mwenesani deltog endvidere til en afhøring med klienten, hvor det stod klart, at klienten havde begået en undskyldelig fejl ved at have udfyldt den forkerte blanket. Advokat Jacqueline Mwenesani rådgav klienten til at samarbejde tæt med politiet og anklagemyndigheden i sagen for at afklare misforståelsen.
Anklagemyndigheden besluttede at meddele tiltalefrafald bl.a. under henvisning til, at anklagemyndigheden ikke vurderede, at der var beviser i sagen, som kunne føre til domsfældelse af vores klient. Denne sag viser, at det er vigtigt at kontakte en advokat tidligt i forløbet, især i en straffesag.
Advokat Jacqueline Mwenesani har meget erfaring inden for straffesager, og det er altid muligt at kontakte hende (24 timer i døgnet) på telefonnummer 53543853.