Sejr mod udlejer i sag om ophævelse af lejemål

Om os
En lejer misligholdte i december 2016 betalingen af husleje. Den 9. december 2016 blev der fremsendt en rykkerskrivelse med varsel om ophævelse af lejemålet, såfremt lejer ikke betalte huslejerestancen.
Den 29. december 2016 fremsendte udlejer en ophævelsesskrivelse med quickbrev, hvoraf det fremgik, at lejer som følge af manglende betaling skulle udsættes af lejemålet. Lejer betalte den manglende huslejerestance den 3. januar 2017.
JJM Advokatfirma gjorde gældende, at lejer ikke havde kendskab til ophævelsesskrivelsen da hun betalte den manglende lejerestance den 3. januar 2017. Det blev endvidere gjort gældende, at lejer først fik kendskab til udsættelsessagen da hun modtog en indkaldelse til udsættelsesforretningen i Fogedretten.
Under henvisning til Lejelovens § 94, stk. 2 kan et lejemål ikke ophæves, såfremt en lejer betaler huslejen før en ophævelsesskrivelse er kommet frem til lejers kendskab. JJM Advokatfirma gjorde endvidere gældende, at der var særlige omstændigheder, jf., Lejelovens § 94, stk. 1, som gjorde, at lejemålet ikke skulle ophæves. Lejer havde bl.a. i flere år havde kæmpet med stress og tjekkede derfor ikke sin postkasse regelmæssigt.
Udlejer havde derefter bevisbyrden for, at ophævelsesskrivelsen var kommet lejer til kendskab inden betaling af husleje den 3. januar 2017.
Retten fandt frem til, at udlejer ikke havde løftet sin bevisbyrde for, at lejer havde haft kendskab til ophævelsesskrivelsen før huslejen blev betalt den 3. januar 2017. Retten lagde vægt på, at brevet var sendt med quickbrev og ikke anbefalet post. Lejemålet blev derfor ikke ophævet.
Advokat Jacqueline Mwenesani bistod lejer i Fogedretten. JJM Advokatfirmas indgående kendskab til lejeretlige problemstillinger og retssager var afgørende for, at lejer fik medhold.
Ring venligst på 5354 3853 eller skriv på jjm@jjm-adv.dk, såfremt I har lejeretlige problemstillinger.