Nyheder

Vær opmærksom på fortrydelsesretten som erhvervsdrivende ved nethandel

julenyhed
Det er ved at være juletid, og de danske forbrugere køber flere og flere julegaver over internettet. Som erhvervsdrivende er december en travl måned.
Man skal dog som erhvervsdrivende være opmærksom på, at man overholder reglerne i forbrugeraftaleloven, da det kan komme til at koste dyrt for netbutiksejere, hvis man ikke har styr på reglerne.

Medarbejdere skal agere loyalt på sociale medier

fired
En medarbejder har en forpligtelse til at agere loyalt over for arbejdsgiveren både på arbejde og i privatsfæren. Hvis en medarbejder agerer illoyalt over for arbejdsgiveren, er der tale om en misligholdelse af ansættelseskontrakten, som kan medføre bortvisning eller ophævelse af ansættelseskontrakten.
Vestre Landsret har for nyligt taget stilling til, hvorvidt et Facebook-opslag var så illoyalt, at det kunne berettige en bortvisning af medarbejderen eller ophævelse af ansættelseskontrakten.

Ny Højesterets dom giver bedre muligheder for at anse en lejlighed for gennemgribende forbedret

renovering_lejlighed
Højesteret har i en nylig afsagt dom givet udlejere en bedre mulighed for at aftale en omkostningsbestemt husleje med et forbedringstillæg.
Som udlejer kan man fastsætte omkostningsbestemt husleje efter boligreguleringslovens § 5, stk. 1. Der er dog også muligheden for at prissætte huslejen højere, såfremt udlejer foretager en gennemgribende forbedring af lejligheden, jf., boligreguleringslovens § 5, stk. 2. En af mulighederne for at anse en lejlighed for gennemgribende forbedret er, at udlejeren foretager forbedringer på over kr. 2.202,00 pr. m2 eller samlet minimum kr. 251.805,00 (2016 niveau). Forbedringerne skal være gennemført inden for en periode på 2 år, og væsentligt forøget det lejedes værdi. 

Sejr: sælgere af nybygget ejerlejlighed ikke ansvarlige for fejl ved gulvvarmesystem

_37Y7601
I 2010 solgte et par en nybygget ejerlejlighed i Ørestaden, som de havde ejet i 2 år. Køberne af lejligheden kunne umiddelbart efter overtagelsen høre klik-lyde fra gulvvarmeanlægget. Køberne indledte en retssag mod sælgerne, og krævede et forholdsmæssigt afslag i købesummen svarede til udbedringsudgifter for at fjerne klik-lydene. Køberne nedlagde også krav om erstatning idet køberne vurderede, at sælgerne havde fortiet oplysninger om klik-lydene fra gulvvarmeanlægget.

Tysk tv-station RTL viste hævnporno – danske Emma Holten får erstatning

abuse3
I 2011 blev Emma Holten offer for hævnporno da nøgenbilleder af hende blev spredt over internettet. I juni 2016 viste den tyske tv-station RTL nøgenbillederne, uden samtykke, for millioner af tyske seer i et program, som netop skulle sætte fokus på hævnporno. RTL har d.d. underskrevet en erklæring, hvori de undskylder fejlen, påtager sig et ansvar og erkender, at Emma Holten er blevet yderligere krænket. Hun får endvidere erstatning.

Erstatningssager i forbindelse med den digitale tinglysning

tinglys2
I forbindelse med indførelsen af det digitale tinglysningssystem i 2009 oplevede en række private borgere og erhvervsvirksomheder en del problemer ved tinglysning af ejendomshandler såsom længere sagsbehandlingstider, fejl i vejledninger, tekniske problemer mv.
De private borgere og erhvervsvirksomheder, der har lidt et tab i forbindelse med implementering af den digitale tinglysning, har mulighed for at rejse et erstatningskrav, uden at blive ramt af forældelse eller retsfortabende passivitet, frem til den 31. december 2018.