Erhvervsret og selskabsret

JJM Advokatfirma yder rådgivning inden for alle aspekter af erhvervsret. Vi er opmærksomme på, at en del erhvervsdrivende har brug for løbende individuel rådgivning inden for flere erhvervsretlige områder, herunder selskabsret, aftaler og kontrakter samt ansættelsesret. Vores mål er, at være den advokat, som I har fuld tillid til, og som I løbende kan rette henvendelse til i forbindelse med den daglige drift af jeres virksomhed. Vi klienter er små og mellemstore virksomheder samt private personer.

Selskabsret

JJM Advokatfirma yder bl.a. juridisk bistand i forbindelse med:

 • Valg af selskabsformer
 • Stiftelse af selskaber, herunder aktieselskaber, anpartsselskaber, interessentskaber, iværksætterselskaber, kommanditselskaber, personligt ejede selskaber mv.,
 • Udarbejdelse af stiftelsesdokumenter, herunder vedtægter generalforsamlingsreferater og bestyrelsesmødereferater, ejeraftaler, interessentskabskontrakter, fuldmagter
 • Løbende rådgivning

Aftaleret og kontraktret

Tydelige og præcise skriftlige kontrakter og aftaler med ens kunder, samarbejdspartnere, leverandører er den sikreste måde at undgå konflikter, der kan udvikle sig til dyre retssager. En god og udførlig kontrakt kan gøre det væsentlig lettere at løse de problemstillinger, som kan opstå i alle samarbejdsforhold. Hos JJM Advokatfirma bistår vi med forhandling og udarbejdelse af solide aftaler og kontrakter.

JJM Advokatfirma yder bl.a. juridisk bistand i forbindelse med:

 • Udarbejdelse af salgs- og leveringsbetingelser
 • Udarbejdelse af forhandlingsaftaler
 • Udarbejdelse af agentaftaler
 • Udarbejdelse af leverandøraftaler
 • Udarbejdelse af samarbejdsaftaler

Ansættelsesret

JJM Advokatfirma yder juridisk bistand til både ansatte og virksomheder ved ansættelsesretlige problemstillinger. JJM Advokatfirma yder bl.a. juridisk bistand i forbindelse med:

 • Gennemgang, rådgivning og forhandling af ansættelseskontrakter
 • Udarbejdelse af ansættelseskontrakter
 • Rådgivning vedrørende virksomhedens pligter og rettigheder
 • Rådgivning og udarbejdelse af advarsler, opsigelser eller bortvisningsskrivelser
 • Rådgivning vedrørende ansættes pligter og rettigheder
 • Rådgivning i forbindelse med fejlagtige eller uberettigede opsigelser, herunder udarbejdelse af erstatnings- og/eller godtgørelsesopgørelser
 • Rådgivning og udarbejdelse af opsigelser